VÂNZĂRI ȘI ACHIZIȚII DE COMPANII AFLATE ÎN DIFICULTATE

Membrii echipei noastre, profesioniști cu experiență în domeniul consultanței de afaceri și restructurare, vă pot asista pe parcursul proceselor complexe de vânzare, cumpărare sau restructurare a companiilor cu dificultăți financiare, în vederea maximizării valorii obținute.

Consultanța strategică, accesată în stadii incipiente ale procesului, are rolul de a ameliora relațiile dintre companiile aflate în dificultate, creditorii lor și acționari, ajutând pe de-o parte pe cei interesați de achiziție în a obține un avantaj asupra celorlalți competitori, iar pe de altă parte contribuind la securizarea furnizorilor indispensabili și a bazei de clienți, în scopul menținerii viabilității potențialului de restructurare.

EDGE utilizează o abordare customizată în vederea obținerii în timp util a unui rezultat satisfăcător pentru clienții săi. Echipa noastră vă poate asista la:

  • Identificarea și evaluarea unor companii aflate în dificultate, inclusiv analiza structurii de capital a acestora și identificarea oportunităților și a riscurilor aferente potențialei achiziții (acest tip de serviciu este destinat cumpărătorilor)
  • Evaluarea situației financiare a companiei și a performanței operaționale a acesteia, inclusiv raportarea la condițiile de piață la momentul evaluării (acest tip de serviciu este destinat vânzătorilor)
  • Explorarea opțiunilor avute la dispoziție pentru rezolvarea dificultăților financiare
  • Prezentarea către acționari și alți stakeholderi relevanți a soluțiilor alternative, împreună cu avantajele și riscurile presupuse de acestea
  • Identificarea unor potențiale strategii de maximizare a valorii și dezvoltarea unor planuri creative în acest sens
  • Asistență în implementarea acțiunilor necesar a fi întreprinse pentru atingerea obiectivului final, inclusiv asistență în managementul procesului de achiziție/vânzare

Utilizând în mod combinat experiența noastră în procese de restructurare și insolvență, cu experiența în materie de procese de achiziție (M&A) ale unor întreprinderi ferite de probleme financiare, suntem în măsură a vă asista în gestionarea unui proces de vânzare sau achiziție de companii aflate în dificultate sau a activelor acestora pe toată derularea acestui proces.