REORGANIZAREA AFACERII ȘI MANAGEMENT INTERIMAR

În situația în care o companie este neperformantă, operează în condiții comerciale dificile, întâmpină dificultăți în relația cu instituțiile financiare creditoare sau are probleme ca urmare a unui management ineficient sau lipsei de control asupra proceselor financiare, acționarii, managementul sau alte părți interesate pot utiliza serviciile noastre pentru a dezvolta și implementa un set complex de acțiuni cu obiectivul de a revigora performanța afacerii, prin creșterea vânzărilor sau implementarea unui management eficient al costurilor, cu rolul de a diminua presiunile asupra fluxurilor de trezorerie.

Acest set complex de acțiuni include în multe situații remodelarea sistemului de operațiuni pentru cele mai importante arii de activitate din interiorul companiei (vânzări, achiziții, managementul stocurilor etc.)

Edge Business Advisors poate asista compania pe parcursul întregului proces, printr-o abordare în patru faze, care cuprinde: evaluarea situației actuale prin comparație cu cea dorită; planificarea acțiunilor recomandate pentru restructurarea companiei; comunicarea către beneficiari și execuția strategiei agreate.

O importanță deosebită este acordată evaluării opțiunilor de reorganizare, realizării planului de afaceri și a unui plan de acțiuni cu participarea managementului companiei, a creditorilor semnificativi și a altor părți interesate, și mobilizării resurselor necesare pentru o implementare eficientă a acestora.

Reorganizarea afacerii este un proces complex care poate necesita aptitudini pe care managementul și angajații companiei nu le dețin. În astfel de situații contribuția unui consultant în reorganizare este un beneficiu incontestabil, datorită: cunoștințelor și expertizei în domeniul reorganizării, abilității de a evalua imparțial avantajele și punctele slabe ale companiei, experienței în implementarea schimbării mediului de business al companiei într-unul orientat către excelență operațională.