MONITORIZARE

Serviciile de monitorizare pot fi realizate în beneficiul unor terțe părți interesate în urmărirea de către un consultant independent a modului în care compania monitorizată urmează strategia de restructurare agreată și/sau în ce măsură performanța aceasteia se încadrează într-un set predeterminat de indicatori financiari.

Monitorizarea poate să reprezinte o activitate subsecventă a unei analize independente a afacerii, caz în care presupune supervizarea implementării măsurilor agreate în urma prezentării concluziilor analizei către părțile implicate.

Pe parcursul perioadei de monitorizare putem aduce o perspectivă nouă, obiectivă, asupra procesului de reorganizare, bazată pe experiența noastră de lucru cu un număr foarte mare de companii din domenii de activitate diferite.

Rapoartele de monitorizare vor viza în special performanța curentă a afacerii și acțiunile managementului, astfel încât beneficiarii vor putea lua decizii fundamentate în timp util, cu privire la acțiunile lor viitoare (ex.cu privire la continuarea susținerii afacerii).