MANDAT AD-HOC. CONCORDAT PREVENTIV.

Societăţile în dificultate sau în insolvenţă se confruntă cu un set unic de provocări operaţionale şi juridice. Dacă insolvenţa sau falimentul pot fi evitate şi sunt puse în aplicare măsuri eficiente din timp, oferim asistenţă administratorilor şi directorilor acestor companii în vederea asigurării condiţiilor optime pentru supravieţuirea pe termen scurt, în timp ce se pun bazele succesului pe termen lung.

Serviciile oferite includ îndeplinirea mandatului de mandatar ad-hoc, conciliator, administrator judiciar sau lichidator precum şi redactarea sau acordarea de asistenţă persoanelor interesate pentru întocmirea unui proiect de concordat preventiv sau unui plan de reorganizare judiciară care să corespundă nevoilor societăţii debitoare precum şi a tuturor persoanelor interesate (bănci, societăţi de leasing) în conformitate cu prevederile legii române.

Abordarea noastră pentru restructurare se concentrează pe cele mai importante aspecte operaţionale, juridice şi financiare astfel încât să se asigure o redresare completă a companiei. Putem îmbunătăţi un plan de redresare/reorganizare existent sau să întocmim un plan nou adaptat situaţiei de fapt a clientului. Combinăm experienţa noastră în industrie cu instrumente probate sau inovative cu scopul de a crea efecte rapide şi durabile.

Putem de asemenea să asistăm creditorii în maximizarea valorii recuperate dintr-o procedură de insolvenţă, inclusiv faliment.

Beneficiarii principali ai serviciilor oferite de către EDGE în proceduri de reorganizarre pre-insolvență sau de insolvenţă sunt:

 • Societăţile în dificultate financiară
 • Societăţile în insolvenţă
 • Administratorii şi acţionarii unei societăţi în dificultate financiară
 • Creditori, finanţatori sau alte persoane interesate din perspectivă financiară
 • Practicieni în insolvenţă.

Serviciile specifice procedurilor de reorganizare pre-insolvență (mandat ad-hoc şi concordat preventiv) și de insolvență includ:

 • Întocmirea şi implementarea proiectelor de concordat preventiv
 • Întocmirea şi implementarea planurilor de reorganizare judiciară
 • Consultanţă sau mandatar al companiilor debitoare şi a creditorilor acestora
 • Exercitarea activităţilor specifice de mandatar ad-hoc în condiţii de strictă confidenţialitate
 • Exercitarea atribuţiilor de conciliator
 • Îndeplinirea mandatului de administrator judiciar sau de lichidator
 • Furnizarea de metode flexibile pentru lichidarea bunurilor şi pentru distribuiri sau programe de plată.

Oferim soluţii practice şi inovative corespunzătoare unor proiecte de orice dimensiune pentru creditorii şi companiile care se confruntă cu probleme asociate insolvenţei sau dificultăţilor financiare. În contextul în care acţionăm în calitate de administrator judiciar, lichidator, mandatar ad-hoc, conciliator sau consultant ori redactăm planuri de reorganizare judiciară sau de concordat preventiv, abordarea noastră, adaptată fiecărei situații specifice, experienţa specializată şi metodele avansate premit creditorilor şi a altor participanţi la procedură să minimizeze consturile şi să maximizeze recuperarea, rezultate care se obţin în paralel cu sprijinul acordat societăţilor debitoare să prevină starea de insolvenţă sau de faliment.