ASISTENȚĂ PENTRU ACOPERIREA NECESARULUI DE FINANȚARE AL AFACERII

Compania noastră oferă servicii de consultanță în legătură cu restructurarea financiară, strategia de afaceri, cât și alte servicii de consultanță conexe către debitori și creditori, atât în cadrul cât și în afara unei proceduri judiciare.

Toți membrii echipei noastre sunt persoane cu experiență în domeniul consultanței de afaceri, abordarea noastră fiind aceea de a ne implica în toate stadiile interacțiunii cu clienții noștri, începând cu faza evaluării inițiale și până la faza finală a implementării recomandărilor noastre.

Activități specifice:

 • Realizarea de previziuni financiare pe termen lung
 • Realizarea unor prezentări destinate organismelor de decizie
 • Determinarea structurii optime a capitalului angajat
 • Obținerea de oferte de finanțare din partea unor instituții financiare adecvate scopului finanțării
 • Determinarea alternativelor de finanțare și a strategiilor de negociere cu finanțatorii
 • Reprezentare în cadrul unor procese complexe de negociere
 • Selectarea celor mai bune oferte, pe baza unor criterii multiple
 • Finalizarea documentației aferente facilităților de credit

Vă putem oferi asistență la:

 • Reînnoirea facilităților de credit (inclusiv restructurarea creditelor existente)
 • Obținerea de finanțări noi sau adiționale
 • Negocierea ofertelor de finanțare, în cadrul unor procese competitive
 • Definirea sau rediscutarea unor seturi de clauze financiare, în cadrul contractelor de credit
 • Determinarea calității ofertelor de finanțare, prin comparația cu oferte similare
 • Îmbunătățirea managementului disponibilităților bănești (cash-management)

Oferim servicii de consultanță destinate fazelor de analiză și structurare a finanțării, cât și servicii aferente fazei de execuție. Totodată, statutul nostru de companie de consultanță independentă ne permite să evităm cu ușurință conflictele de interes interne sau externe, fiind astfel în măsură să accesăm sursele de finanțare cele mai potrivite pentru clienții noștri.