ANALIZA INDEPENDENTĂ A AFACERII

Edge Business Advisors oferă servicii de analiză independentă a afacerii, adaptate nevoilor acționarilor unei companii, Consiliului de Administrație, managementului sau altor terțe părți interesate (ex. instituții financiare creditoare sau un consorțiu de bănci creditoare, furnizori comerciali etc.), care doresc să înțeleagă situația exactă a unei companii debitoare aflate în dificultate, pentru a fi în măsură să adopte decizii adecvate.

Principalele noastre obiective în analiza independentă a unei afaceri includ:

  • Clarificarea situației financiare / operaționale a companiei analizate.
  • Restabilirea încrederii, în situația în care acest lucru este posibil, între compania analizată și terțele părți interesate, prin rezolvarea sau ameliorarea problemelor de comunicare.
  • Analiza opțiunilor disponibile pe termen scurt sau mediu – lung.
  • Formularea de recomandări pentru perioada următoare.

Raportul de analiză evidențiază principalele riscuri și perspectivele financiare ale companiei aflate în dificultate.
Aria de cuprindere a serviciilor este adaptată particularităților pieței în care activează compania și caracteristicilor specifice fiecărui angajament, însă în general aceasta va include analiza:

  • performanțelor anterioare ale companiei, fluxurilor de trezorerie, activelor și pasivelor, motivelor pentru care compania nu a performat conform așteptărilor;
  • structurii actuale a finanțării și a garanțiilor oferite, cât și a celor mai importante contracte, cu un impact semnificativ asupra performanței afacerii;
  • necesarului de finanțare pe termen scurt și a fondurilor disponibile (lichiditatea pe termen scurt).
  • performanțelor viitoare, inclusiv a factorilor determinanți pentru realizarea obiectivelor financiare dorite, dinamicii fluxurilor de trezorerie, nevoilor de capital de lucru și principalilor indicatori de performanță, precum și analiza pieței relevante, cu scopul de a concluziona asupra viabilității afacerii;
  • opțiunilor disponibile, care pot include: restructurarea bilanțului și afacerii, vânzare accelerată, lichidare controlată, insolvență etc.